Теле хичээл

Анги:
Хичээл:
Д.Равжаа.
Уран зохиол - X

Яруу найргийн сэдэв, утга санаа, хам сэдвийн холбоо, хамаарлаар далд утгыг тайл...

Б.Явуухулан.
Уран зохиол - X

Яруу найргийн айзам, эгшиглэл, бадаглалыг тайлбарлах

Я,Е,Ё зөв залгах
Монгол хэл - III

Я,Е,Ё-г зөв залгаж сурах

Я,Е,Ё зөв залгах
Монгол хэл - III

Я,Е,Ё-г зөв залгаж сурах

Я,Е,Ё зөв залгах
Монгол хэл - III

Я,Е,Ё-г зөв залгаж сурах

Я,Е,Ё зөв залгах
Монгол хэл - III

Я,Е,Ё-г зөв залгаж сурах

Я,Е,Ё зөв залгах
Монгол хэл - III

Я,Е,Ё-г зөв залгаж сурах

Математик дундаж
Математик - XII

Х-дискрет санамсаргүй хувьсагчийн математик дундаж, дисперс, стандарт хазайлтыг...

Уламжлал
Математик - XII

Функцийн уламжлалын хэрэглээ Фламжлалыг хэрэглэн функцийн экстремум цэг олох,...

Функц
Математик - XII

Функцийн талаарх бататгал хичээл.

Таталцлын орон
Физик (сонгон) - XII

Ф12.2а-2з