Багш нар

Т.Алтанцэцэг <br/> Магистр

Т.Алтанцэцэг
Магистр

Заах хичээл: Түүх

Х.Тунгалаг<br/> Магистр

Х.Тунгалаг
Магистр

Заах хичээл: Монгол хэл

Ж.Чогмаа<br/>  Магистр, зөвлөх багш

Ж.Чогмаа
Магистр, зөвлөх багш

Заах хичээл: Математик

Э.Мөнхцэцэг<br/> Баклавр

Э.Мөнхцэцэг
Баклавр

Заах хичээл: Нийгэм судлал