Багшийн танилцуулга

Б.Батчимэг <br/>Хэл шинжлэлийн магистр
Б.Батчимэг
Хэл шинжлэлийн магистр
Заах хичээл: Англи хэл

Боловсрол:

 1.  1996-2000 онд УБИС-ийг математикийн багш, баклаврын зэрэг
 2.  2004 онд ЕАДС-ийг Англи-Орос хэлний багш, баклаврын зэрэг
 3.  2016 онд МУИС-ийн хэл шинжээч, хэл шинжлэлийн магистр зэрэгтэй.

Ажлын туршлага:

 1.  2004-2013 онд Боловсрол дээд сургуульд англи хэлний багш, Монгол судлал англи хэлний тэнхмийн эрхлэгч
 2.  2005-2012 онд Сант дунд сургуульд англи хэл, математикийн багш
 3.  2013-2019 онд Боловсролын хүрээлэнд Гадаад хэлний агуулга аргазүй хариуцсан ЭША
 4.  2019 оноос одоог хүртэл Сакура ОУСургуульд ГХЗАН-ийн ахлагч, англи хэлний багш
 5.  2020 оноос одоог хүртэл Монголын хил хязгааргүй уншигчдын холбоонд (MERA) ТУЗ-өөр ажиллаж байна.

Ажилласан жил:

 1.  2012 Боловсролын байгууллагад тасралтгүй 16 жил ажилласан

Бүтээл:

 1.  Эрдэм шинжилгээний өгүүлэлийн тоо-3
 2.  Үндэсний болон олон улсын хуралд хэлэлцүүлсэн илтгэл тоо- 5
 3.  Хамтран гүйцэтгэсэн судалгааны төслийн тоо- 7
 4.  Стандарт, хөтөлбөр, сурах бичиг, гарын авлага, зөвлөмжийн тоо (хамтын бүтээл)- 16 хамтран бэлтгэсэн онлайн хичээлийн тоо-120