Сургалтын удирдлагын систем

107 дугаар сургууль

Утас: 91157513

Имэйл: 107.nuudelms@gmail.com

Хаяг: Сонгинохайрхан Дүүргийн Нийслэлийн Ерөнхий Боловсролын 107 дугаар сургууль