“Их Нүүдэл” цахим сургалтын системд суурилсан
ЭЕШ-д бэлтгэгчдэд зориулсан ТУСГАЙ хөтөлбөр

Бүртгүүлэх

Эхний ээлжийн элсэлт авч эхэллээ.

Бүртгэл 2021-02-01 хүртэл явагдана.
Сургалтын төлбөр 40% хямдралтай.

Бүртгүүлэх

Сургалт явагдах хэлбэрүүд

  Онлайн
 Зайн

Бүртгүүлэх
Суралцагч1366

Суралцагч

Сургагч багш8

Сургагч багш

Сорил, дасгал7826

Сорил, дасгал

Теле хичээл2403

Теле хичээл

Цахим хичээл0

Цахим хичээл

Цахим хичээлүүд

Я,Е,Ё зөв залгах
Монгол хэл

Я,Е,Ё-г зөв залгаж сурах

Я,Е,Ё зөв залгах
Монгол хэл

Я,Е,Ё-г зөв залгаж сурах

Я,Е,Ё зөв залгах
Монгол хэл

Я,Е,Ё-г зөв залгаж сурах

Я,Е,Ё зөв залгах
Монгол хэл

Я,Е,Ё-г зөв залгаж сурах

Я,Е,Ё зөв залгах
Монгол хэл

Я,Е,Ё-г зөв залгаж сурах

Математик дундаж
Математик

Х-дискрет санамсаргүй хувьсаг...

Уламжлал
Математик

Функцийн уламжлалын хэрэглээ ...

Функц
Математик

Функцийн талаарх бататгал хич...

Талбайг хэмжих
Математик

Урт, хүнд, эзлэхүүнийг (шингэ...

Тригонометр тэгшитгэ...
Математик

Тригонометрийн тэгшитгэлийг а...